Volilni občni zbor in novo vodstvo

V nedeljo 11. marca 2018 se je v Domu sv. Jožef v Celju odvil letni občni zbor, na katerem so bili izvoljeni novi člani izvršnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča.

V ponedeljek 23. aprila 2018 so člani izvršnega odbora na sestanku v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani izvolili novo vodstvo društva.

 

Vodstvo

Gregor Klančič, predsednik
Simon Jager, podpredsednik

Izvršni odbor

Gregor Klančič
Damjana Kinkela
Neža Hribar
Taja Omejec
Simon Jager
Mitja Medved
Dalibor Miklavčič
Anamarija Jemec
Ivan Florjanc

Nadzorni odbor

Anica Grum
Milan Jevnikar
Marjan Ribič

Častno razsodišče

Jože Šušteršič
Damijan Močnik
Tomaž Faganel

 

 

 

Informacije
info@scd.si
www.scd.si

25. aprila 2018 • Objavljeno v: Dogodki, Objava, Srečanja •