Stik

Slovensko Cecilijino društvo

Štula 23, 1210 – Ljubljana – Šentvid
telefon 01/512-10-65 (faks)
email info@scd.si

Tajnica
Začasno odsotna. Prosimo, uporabite ostale stike.
Joži Vovk
email info@scd.si
mobilni 031/352-060

Predsednik
Tomaž Faganel
email tomaz.faganel@guest.arnes.si
telefon 01/232-48-86
mobilni031/879-281