Natečaj za nove cerkvene zborovske skladbe

Območna izpostava JSKD Rogaška Slatina v soorganizaciji s Slovenskim Cecilijinim društvom razpisuje skladateljski natečaj za nove cerkvene zborovske skladbe.

Cerkveni pevski zbori so zbori z najdaljšo tradicijo petja pri nas, zato je prav, da tudi njim omogočimo predstavitev širši publiki. Večina cerkvenih zborov redkeje poseže po zahtevnejši sakralni literaturi sodobnih slovenskih skladateljev. Natečaj je zato usmerjen v iskanje literature, ki ne bi bila dosegljiva le vrhunskim zasedbam, temveč tudi tistim, ki si želijo novih skladb, izvedbeno pa ne posegajo po najvišjih standardih. Izziv za skladatelje bo tako s preprostejšimi sredstvi ustvariti svežo, prepričljivo in hkrati kakovostno zborovsko skladbo.

Povezave:
Besedilo razpisa natečaja
Izbor besedil za uglasbitev

 

Dodatne informacije:
Leonida Došler, mag. manag.
vodja OI JSKD Rogaška Slatina
T: +386 3 8181 731
E: leonida.dosler@jskd.si

28. septembra 2020 • Objavljeno v: Natečaj • 

Občni zbor

Vabimo vas na občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva, ki bo v soboto, 19. septembra
2020 ob 11. uri v dvorani Glasbene šole Rakovnik v Ljubljani.
Na občnem zboru bomo pregledali delovanje društva v letu 2019 in predstavili načrte za
tekoče leto. Pomemben moment zbora članov bo tudi razprava o našem poslanstvu in
usmeritvi društva v prihodnosti.

Izvedli bomo tudi volitve novega člana ali članice izvršnega odbora, ki bo nadomestil/-a
članico v odstopu. Morebitne predloge kandidatov z osebno predstavitvijo in soglasjem za
kandidaturo lahko društvu posredujete najkasneje do četrtka, 17. septembra 2020. Obrazec za
kandidaturo je dostopen na spletni strani društva.
Vse članice in člane društva vabimo, da na občnem zboru aktivno sodelujete.

Da bomo občni zbor kljub epidemiji COVID-19 lahko izpeljali varno, po priporočilih NIJZ,
vas prosimo, da svojo udeležbo na občnem zboru potrdite.

 

Obrazec predloga za kandidaturo za člana izvršnega odbora

Obrazec za osebno kandidaturo za člana izvršnega odbora

14. septembra 2020 • Objavljeno v: Srečanja • 

koronaZGODBE

 

V ponedeljek, 4. maja 2020, so se po dobrem mesecu in pol stroge izolacije zaradi epidemije COVID19 zopet odprle slovenske cerkve. Za nami je posebno obdobje.
Mnoge organizacije zbirajo poročila o tem, kako ljudje preživljajo čas karantene. Tudi mi smo se odločili, da v spomin na pomlad 2020 zberemo razmišljanja glasbenikov, ki delujejo v slovenskih cerkvah. Verjamemo, da so vaše koronazgodbe edinstvene prav tako, kot je edinstvena vaša vloga pri bogoslužju.
Vabimo vas, da delite z nami svoje spomine, zgodbe, dogodivščine in razmišljanja v povezavi s cerkveno glasbo iz tednov, ki so že minuli, in tistih, ki šele prihajajo.

Veselimo se vaših odzivov in vam želimo obilo Božjega blagoslova.
Ostanite zdravi!

Slovensko Cecilijino društvo

 

3. maja 2020 • Objavljeno v: Povezovanje • 

VOŠČILO

 

Illarion Mihajlovič Prjanišnikov: Velikonočna procesija

 

MIR VAM BODI!
Jn 20, 26

 

Vstali Gospod je z nami tudi v težkih trenutkih.
Blagoslovljene velikonočne praznike!

Slovensko Cecilijino društvo

12. aprila 2020 • Objavljeno v: Voščila • 

Posodabljanje registra članov

V letu 2019 bo Slovensko Cecilijino društvo zaradi lažjega, hitrejšega in cenejšega komuniciranja vzpostavilo obveščanje po elektronski pošti. Ob tej priložnosti bomo tudi posodobili register naših članov. Vse člane zato prosimo, da nam s pomočjo spletnega obrazca sporočijo svoje aktualne podatke.

 

Najlepša hvala za vaše sodelovanje.

Izvršni odbor SCD

 

Rezultat iskanja slik za google form jpg Spletni obrazec za sporočanje osebnih podatkov

19. marca 2020 • Objavljeno v: Članstvo • 

OBČNI ZBOR Slovenskega Cecilijinega društva prestavljen

Zaradi izrednih razmer ob epidemiji novega koronavirusa bomo občni zbor prestavili na čas, ko bodo skupinska srečanja spet dovoljena. O novem datumu vas bomo pravočasno obvestili.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo!

Izvršni odbor Slovenskega Cecilijinega društva

 

Na občnem zboru bomo med drugim izvedli volitve novega člana ali članice izvršnega odbora, ki bo nadomestil/-a članico v odstopu. Morebitne predloge kandidatov z osebno predstavitvijo in soglasjem za kandidaturo posredujte društvu na elektronski naslov: info@scd.si.

Obrazec za osebno kandidaturo
Obrazec za predlog kandidata

9. marca 2020 • Objavljeno v: Dogodki • 

Tečaj računalniške notografije

Zavod za cerkveno glasbo vabi na tečaj računalniške notografije, ki bo potekal 17. in 18. marca 2020 med 17. in 21. uro
v prostorih Alma Mater europaeaSlovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Več informacij in prijave na spodnji povezavi.

Tečaj računalniške notografije

24. februarja 2020 • Objavljeno v: Tečaji • 

Izobraževanje za cerkvene glasbenike v Križevcih pri Ljutomeru

En dan pred praznikom Jezusovega darovanja v templju, 1. 2. 2020, smo se cerkveni glasbeniki
iz severovzhodne Slovenije zbrali na seminarju cerkvene glasbe v Križevcih pri Ljutomeru. Seminar,
katerega je organiziral Odbor za cerkveno glasbo škofije Murska Sobota in Šola za cerkveno glasbo
Glasbene šole Beltinci v sodelovanju s Slovenskim Cecilijinim društvom in župnijo Križevci pri
Ljutomeru je bil namenjen zborovodjem, organistom ter cerkvenim pevkam in pevcem. Predavatelja sta
bila dr. Matej Podstenšek in p. dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld Ocist.

Mirjam Mah Pintarič

Članek bo v celoti objavljen v prihodnji številki revije Cerkveni glasbenik

24. februarja 2020 • Objavljeno v: Brez kategorije • 

Poslovil se je predan član SCD dr. Štefan A. Ferenčak

V imenu Slovenskega Cecilijinega društva se zahvaljujem dr. Štefanu Alojziju Ferenčaku in njemu v spomin z besedami podčrtujem, za zavzeto in prizadevno delovanje v različnih organih društva.
Svojo »čašo nesmrtnosti« je polnil z deli brez zamer, z dobrotljivostjo in otroškim veseljem. Radoval se je vsakoletnih srečanj društva, ko se je »rojevalo« lepo in dobro pa naj je to pomenilo petje, igranje na orgle ali okrogle mize o slovenski cerkveni glasbi. Rad je ponavljal za sv. Avguštinom: Bis orat qui bene cantat. – Kdor dobro poje, dvakrat moli.
V spominu bo ostal kot temeljit poznavalec Slomškove glasbene zapuščine in naše cerkvene glasbe. Bog mu povrni!
Mitja Medved

 

+ Štefan A. Ferenčak SDB

15. februarja 2020 • Objavljeno v: Članstvo • 

Občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva

V nedeljo 17. marca 2019 je v prostorih Orglarske šole v Ljubljani potekal občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva. Uro pred začetkom dogodka so se navzoči zbrali pri sveti maši v ljubljanski stolnici. V vsebinskem delu srečanja na Orglarski šoli je predsednik Gregor Klančič podal poročilo o delu društva v lanskem letu in finančno poročilo.

V preteklem letu je imelo društvo zaradi menjave vodstva veliko dela. Po zaključenem uradnem postopku menjave odgovorne osebe in ureditvi drugih formalnosti smo začeli s posodabljanjem registra članov. Društvo je pozvalo vse člane, naj preverijo podatke, ki se nahajajo v našem registru in nam sporočijo morebitne spremembe. Zaenkrat smo prejeli odzive šestinpetdesetih članov.

Z letošnjim letom pričenjamo z obveščanjem po elektronski pošti. Člani, ki so nam že posredovali povratno informacijo o svojih podatkih, so po elektronski pošti tudi dobili voščilo ob velikonočnih praznikih.

Spletna stran Slovenskega Cecilijinega društva do nadaljnega ostaja enaka. Skrbimo, da so na naslovni strani objavljene aktualne informacije. Odprli pa smo facebook stran, ki vztrajno pridobiva nove sledilce. Ta nam bo v pomoč predvsem pri širjenju naših dejavnosti med mladimi.

Društvo je v lanskem letu k sodelovanju povabilo Slovensko škofovsko konferenco. Ta je v Stalni nadzorni odbor društva imenovala tri predstavnike: Erika Šviglja iz ljubljanske nadškofije, Danijela Lasbaherja iz mariborske škofije in Aleša Makovaca iz novomeške škofije.

V soboto 24. novembra 2018 smo na Orglarski šoli v Ljubljani uspešno izpeljali Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov, o katerem smo že poročali v zadnji lanski številki revije Cerkveni glasbenik.

Med cilji, ki smo si jih zadali lansko leto, je bila tudi vzpostavitev stika z dekanijskimi referenti za cerkveno glasbo in s tem povečanje prepoznavnosti društva v vseh slovenskih župnijah. Zaradi obilice opravil tehničnega značaja tega cilja lani nismo mogli izpeljati, zato si bomo za njegovo uresničitev prizadevali v letošnjem letu.

Občni zbor je na marčevskem srečanju izpostavil problem nizke izobraženosti glasbeno-liturgičnih sodelavcev po nekaterih slovenskih župnijah in tudi duhovnikov, ki mnogokrat glasbene sodelavce izbirajo zelo nekritično. Skrb za kakovost liturgične glasbe po cerkvenih korih in ozaveščanje vpletenih sta bila uvrščena med poglavitne naloge Slovenskega Cecilijinega društva. Z vsebinskim programom, ki je bil na občnem zboru sprejet soglasno, bo društvo letos konkretno stopilo na pot prenove cerkvene glasbe na Slovenskem.

Začeli bomo s pripravo sicer že daljši čas predvidenih izobraževanj za organiste in zborovodje, ki jih bomo kot potujoče delavnice ponudili slovenskim dekanijam. Prva bodo na vrsti izobraževanja s področja liturgične orgelske improvizacije.

Izpeljali bomo projekt nastajanja novih liturgičnih skladb, ki bodo vključevale vse občestvo po vzoru Navodila o glasbi pri svetem bogoslužju.

V letošnjem letu želimo stopiti naproti glasbenikom, ki po slovenskih cerkvah izvajajo popularne zvrsti krščanske glasbe. Uredili bomo orgelske spremljave nekaterih pesmi primernih za bogoslužje in pripravili ponudbo izobraževanj, ki bodo zanimiva tudi za njih. Začeli bomo s pripravljanjem predlogov mašnih programov s tovrstno glasbo. Želimo si organizirati tudi srečanje, na katerem bi odprli pereča vprašanja s tega področja.

Kot vsako leto bomo tudi letos organizirali Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov, ki bo 16. novembra 2019 v Novem mestu. Posvečen bo Juriju Slatkonji, prvemu dunajskemu škofu in ustanovitelju dunajske dvorne kapele, v okviru katere deluje sloviti zbor dunajskih dečkov.

Spoznali bomo delovanje konservatorija, Vokalne akademije Jurij Slatkonja ter glasbenega gledališča, ki deluje pod okriljem Kulturnega centra Janeza Trdine. Del srečanja bo namenjen zborovodskemu izpopolnjevanju naših članov. Predstavili bomo nove izdaje slovenske sakralne glasbe, spoznali pa bomo tudi starejšo literaturo, ki je nastajala na Dolenjskem, predvsem pod okriljem kapiteljske in frančiškanske cerkve v Novem mestu in širši okolici.

Letos bomo poskusili obuditi podeljevanje jubilejnih priznanj zborovodjem, organistom in drugim glasbenim sodelavcem po slovenskih župnijah, nadaljevali pa bomo tudi s prizadevanji za vzpostavitev spletišča za cerkveno glasbo kor.si.

Izvršni odbor slovenskega Cecilijinega društva ima pred seboj zahtevno obdobje polno vsebinskih in tudi bolj tehničnih izzivov. Lotevamo se jih s hvaležnostjo, da smo dobili priložnost, in z zaupanjem v Božjo previdnost. Svoje delo priporočamo v molitev.

Sveta Cecilija – prosi za nas!

Neža Hribar

Prispevek je bil objavljen v reviji Cerkveni glasbenik, letnik 112, številka 2

29. maja 2019 • Objavljeno v: Objava •