Festival slovenske cerkvene glasbe

 

 

16. festival slovenske cerkvene glasbe

Revija otroških in odraslih cerkveni zborov Nadškofije Maribor in zamejstva

V sodelovanju s Kulturnim društvom Mohorjan

Prevalje, Župnijska cerkev Device Marije na Jezeru

Petek in sobota, 1. in 2. oktobra 2010

Spored

Petek, 1. oktobra ob 19. uri – Koncert prevaljskih zborov

Cerkveni mešani pevski zbor Luka Kramolc Šentanel, zborovdja: Matjaž Peršak / Ženski zbor Karantanija, zborovodkinja Suzana Makič / Moški pevski zbor Šentanelski pauri, zborovodja Mitja Šipek / Moški pevski zbor Vres, zborovodkinja Almira Rogina / Župnijski pevski zbor Prevalje, zborovodja Jožko Kert, organistka Renata Mirkac

Sobota, 2. oktobra ob 18. uri – Predavanje, župnišče, veroučna učilnica

Ivan Florjanc:  Marijine podobe v pesmi in življenju

Sobota, 2. oktobra ob 19.30 uri – Koncert cerkvenih otroških, mladinskih in odraslih zborov Nadškofije Maribor in zamejstva

Otroški pevski zbor Kulturnega društva sv. Frančišek, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah, zborovodkinja Anita Kralj / Mladinski pevski zbor Šmihel nad Pliberkom, zborovodja Franci Opetnik / Mladinski pevski zbor Sele, zborovodkinja Anja Oraže / Mešani pevski zbor Župnije Ravne na Koroškem, zborovodkinja Nina Grošelj / Šempolajski farni zbor, zborovodja Ivo Kralj, organistka Petra Grassi / Mešani pevski zbor sv. Viktorina Ptuj, zborovodkinja Sonja Winkler / Mešani pevski cerkveni zbor Prosvetnega društva Sele, zborovodja Roman verdel / Mešani pevski zbor Laudamus Maribro, zborovodja Maksimiljan Feguš, organist Jože Vagner

Pokroivitelj Festivala je mariborski nadškof, metropolit dr. Franc Kramberger

Plakat: FSCG-2010-Plakat

16. festival slovenske cerkvene glasbe – Revijo cerkvenih zborov Nadškofije Maribor so omogočili: Javni sklad RS za kulturo, dr. Franc Kramberger – mariborski nadškof, metropolit, Kulturno društvo Mohorjan, Slovensko Cecilijino društvo, Župnija Prevalje, Radi Ognjišče, neimenovani podporniki in številni prostovoljci.
Prireditelja si pridržujeta pravico do spremembe sporeda.Festival slovenske cerkvene glasbe do leta 1996

15. festival slovenske cerkvene glasbe

Cerklje na Gorenjskem – Velesovo, 13. in 14. septembra 2008

1. koncert

Koncert slovenske orgelske glasbe, Samostanska cerkev Velesovo, 13. septembra

Jacobus Handl – Gallus, Intavolacije motetov in moralije (prva izvedba v današnjem času)

Transkripcija: Marko Motnik

Orgle: Marko Motnik

Predstavitev novih orgel Orglarstva Močnik, op. 14, 2007

Orgle: Dalibor Miklavčič

Primož Ramovš: Fanfara; Deus Israel conjungat vos

Jože Trošt: Suita II (prva izvedba v celoti)

Črt Sojar Voglar: Šest malih invencij

Ivan Florjanc: Preludij, koral in fuga Nu pujte, pujte vsi ludje!

Klemen Karlin, orgle

Janko Potočnik, bariton

2. koncert

Koncert slovenske zborovske cerkvene glasbe, Župnijska cerkev Marije venbovzete, Cerklje, 14. septembra 2008

Župnijski pevski zbor Trnovo, Ljubljana

Zborovodja: Simon Krečič (Matej Voje)

Organist: Marko Nagode

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja, Vojnik

Zborovodja: Tomaž Marčič

Organist: David Preložnik

Mešani zbor sv. Ladislava, Beltinci

Zborovodja: Mitja Medved

Organist: Kristjan Penhofer

Župnijski zbor sv. Jakob, Vavta vas

Zborovodja: Aleš Makovac

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Janeza Krstnika, Ajdovščina

Zborovodkinja: Martina Batič

Organistka: Andreja Kosmač

Združeni cerkljanski cerkveni zbori

Zborovodji: Jožef Močnik, Damijan Močnik

14. festival slovenske cerkvene glasbe

13. festival slovenske cerkvene glasbe

12. festival slovenske cerkvene glasbe

11. festival slovenske cerkvene glasbe

Cerklje na Gorenjskem, 22. in 23. septembra 2000

Ob 450. obletnici rojstva Iacobusa Gallusa, 450. obletnici izida prve slovenske knjige in 320. obletnici rojstva Frančiška Mihaela Paglovca

22. 09.

Slavnostni koncert v počastitev 450. obletnice rojstva Iacobusa Gallusa, 450. obletnice izida prve slovenske knjige in 320. obletnice rojstva Frančiška Mihaela Paglovca (10 Paglovčevih pesmi in 7 srednjeveških in protestantskih pesmi je za koncert priredil J. Močnik)

Cerkveni otroški pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje

Zborovodkinja: Irma Močnik

Organistka: Jana Per

Cerkveni mladinski mešani pevski zbor Cerklje

Zborovodkinja: Damijana Božič – Močnik

Komorni moški zbor Davorina Jenka

Zborovodja: Jožef Močnik

Marta Močnik, sopran

Damijana Božič – Močnik, sopran

Tone Potočnik,  orgle

Cerkveni mešani pevski zbor Andreja Vavkna

Zborovodja: Damijan Močnik

Združeni zbori

23. 09.

Prvi koncert izbranih zborov

Mladinski pevski zbor sv. Tilen Besnica

Zborovodja: Janez Fabijan

Organist: Aleš Leben

Mešani pevski zbor Maškolje in Rojan, Trst

Zborovodja: Humbert Mamolo

Cerkveni otroški pevski zbor Otroci ljubezni Kočevje

Zborovodja: Sabina I. Devjak

Organistka: Boža Čotar

Mešani mladinski pevski zbor Jeruzalem Trbovlje

Zborovodja: Barbara Biola

M. Sotošek, flavta; Mihaela Bola, violina; Gregor Špajzer, klarinet

Moški pevski zbor župnije Moravče

Zborovodja: Lojze Štefan

Cerkveni mešani pevski zbor župnije sv. Lenart Ljubljana – Sostro

Zborovodja: Tadej Sadar

Drugi koncert izbranih zborov

Vokalna skupina Prima, mešani pevski zbor Cantemus

Zborovodja: Aleš Makovac

Organist: Matej Burger

Mešani pevski zbor Rakovnik

Zborovodja: Marko Ušeničnik

Mešani pevski zbor sv. Nikolaj Litija

Zborovodkinja: Helena Fojkar Zupančič

Mešani pevski zbor Prevalje

Zborovodja: Jožko Kert

Cerkveni mladinski pevski zbor Marija vnebovzeta Tolmin

Zborovodkinja: Barbara Kovačič

Mešani pevski zbor Adoramus Logatec

Zborovodja: Marjan Grdadolnik

Maša s sodelovanjem izbranih zborov

Cerkveni mladinski pevski zbor Marija vnebovzeta Tolmin; zborovodkinja: Barbara Kovačič

Mešani pevski zbor Prevalje; zborovodja: Jožko Kovačič

Sklepna prireditev

Cerkveni ženski pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje; zborovodja: Damijan Močnik

Mešani pevski zbor Adoramus Logatec; zborovodja: Marjan Grdadolnik

Tone Potočnik, orgle

10. festival slovenske cerkvene glasbe

9. festival slovenske cerkvene glasbe

Cerklje na Gorenjskem, 27. in 28. septembra 1996

27. 09.

Odprtje razstave o festivalu v župnijski cerkvi

Kolokvij o Gregorju Riharju in Leopoldu Cveku

Janez Močnik: Mladost in rod Gregorja Riharja

Tomaž Faganel: Nekaj vprašanj ob izvajanju Riharjevih skladb

Maksimiljan Feguš: Stranpoti prirejanja Riharjevih skladb

Leon Kernel: Življenje in delo Leopolda Cveka

(Predavanja so izšla v Zborniku kolokvijev leta 2002)

Slavnostni koncert skladb Leopolda Cveka (6 skladb je za koncert priredil Janez Močnik)

Cerkveni mešani pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje

Zborovodja: Damijan Močnik

Organist: Tone Potočnik

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje

Zborovodja: Jožef Močnik

Cerkveni dekliški pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje

Zborovodja: Damijan Močnik

Združeni zbori

28. 09.

Prvi koncert izbranih zborov

Mešani mladinski pevski zbor Pograjski slavčki

Zborovodkinja: Marija Nartnik

Organistka: Katarina Tominec

Cerkveni mladinski pevski zbor Šenčur

Zborovodkinja: Mojca Gabrijel

Organistka: Mojca Logar

Mešani pevski zbor dr. Frančišek Lapmpe Črni vrh nad Idrijo

Zborovodja: Cilka Kavčič

Organistka: Katja Bajec

Mešani pevski zbor župnije sv. Nikolaja Dolnji Logatec

Zborovodja: Marjan Grdadolnik

Cerkveni dekliški pevski zbor Reteče

Zborovodkinja: Helena Križaj

Mešani pevski zbor anton Foerster Ljubljana

Zborovodkinja: Damijana Božič – Močnik

Mešani pevski zbor sv. Mihael Šoštanj

Zborovodkinja: Majda Zaveršnik – Puc

Ustanovni občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva

Drugi koncert izbranih zborov

Moški pevski zbor Rafko Fabiani Dobrepolje

Zborovodja: Tone Šikovec

Mešani pevski zbor župnije sv. Jakoba Pameče

Zborovodja: Drago Hosnar

Organist: Tone Potočnik

Mešani pevski zbor župnije Turnišče

Zborovodja: Matej Pucko

Mešani mladinski komorni zbor Emanel Celje

Zborovodkinja: Bernarda Kink

Mešani pevski zbor župnije Devica Marija na Jazeru – Prevalje

Zborovodja: Jožko Kert

Organistka: Renata Burdzi – Mirkac

Zbor organistov in zborovodij Sončna pesem

Zborovodja: Jože Trošt

Cerkveni dekliški pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje

Zborovodja: Damijan Močnik

Organist: Tone Potočnik

Jubilejni 10. festival slovenske cerkvene glasbe

Cerklje na Gorenjskem, 25. in 26. septembra 1998

25. 09.

Kolokvij o Andreju Vavknu in Francetu Kimovcu

Janez Močnik: Novi cerkljanski učitelj

Marijan Smolik: Franc Kimovec – človek in duhovnik

Andrej Misson: Franc Kimovec – skladatelj

Edo Škulj: Franc Kimovec – pospeševalec ljudskega petja

Matjaž Ambrožič: Franc Kimovec – zvonoslovec in kolaudator zvonov

Tomaž Močnik: Franc Kimovec in orgle

Predstavitev pesmarice Andrej Vavken: Cerkvene pesmi – Založba Astrum

Slavnostni koncert skladb Andreja Vavkna in Franca Kimovca (2 skladbi je za koncert priredil Janez Močnik)

Cerkveni otroški zbor Andreja Vavkna Cerklje

Zborovodkinja: Irma Močnik

Organistka: Jana Per

Cerkveni mladinski pevski zbor in Cerkveni mladinski mešani pevski zbor Andreja Vavkna

Zborovodji: Damijan Močnik in Damijana Božič – Močnik

Organistka: Polona Fister

Marjan Trček, tenor

Polona Fister, orgle

Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje

Zborovodja: Jožef Močnik

Cerkveni ženski pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje

Zborovodja: Damijan Močnik

Tomaž Močnik, orgle

Združeni zbori

26. 09.

Prvi koncert izbranih zborov

Mešani pevski zbor župnije Pameče

Zborovodja: Drago Hosnar

Mešani pevski zbor župnije Bled

Zborovodkinja: Tanja Leben

Mešani pevski zbor sv. Mihael Olševek

Zborovodkinja: Mojca Gabrijel

Otroški pevski zbor župnije Šoštanj

Zborovodkinja: Anka Verdnik – Jazbec

Komorni mešani pevski zbor Šutna Kamnik

Zborovodja: Matjaž Šmauc

Mešani pevski zbor Rojan

Zborovodja: Humbert Mamolo

Mešani pevski zbor bazilike Matere usmiljenja Maribor

Zborovodja: Robert Šoster

Organistka: Iavnka Kutnjak – Oblak

Drugi koncert izbranih zborov

Otroški pevski zbor župnije Kanal ob Soči

Zborovodja: Marjetka Šuligoj

Organistka: Matejka Furlan

Mešani pevski zbor Radiše

Zborovodja: Nužej Lampichler

Cerkveni ženski pevski zbor Andreja Vavkna

Zborovodja: Damijan Močnik

Mešani pevski zbor Emanuel Celje

Zborovodkinja: Bernarda Kink

Organistka: Marjeta Kozmus

Moški pevski zbor Rafko Fabiani Dobrepolje

Zborovodja: Anton Šinkovec

Mešani pevski zbor Ignacija Hladnika župnije Tržič

Zborovodja: Vito Primožič

Mešani pevski zbor župnije sv. Nikolaja Dolenji Logatec

Zborovodja: Marjan Grdadolnik

Sklepni koncert

France Kimovec: Missa regina pacis (prva izvedba)

Mešani pevski zbor župnije sv. Nikolaja Dolenji Logatec

Mešani pevski zbor Emanuel Celje

Mešani pevski zbor Ignacija Hladnika župnije Tržič

Dirigent: Tomaž Faganel

Organist: Primož Malavašič