Razpis za odličja in priznanja Slovenskega Cecilijinega društva za leto 2022

V skladu s Pravilnikom o odličjih in priznanjih Slovenskega Cecilijinega društva (v nadaljevanju SCD), ki je obvezna priloga tega razpisa, objavljamo razpis za odličja in priznanja SCD za leto 2022.

Slovensko Cecilijino društvo podeljuje:

 

Merila za podelitev odličij so izjemni ustvarjalni in poustvarjalni dosežki skladateljev, organistov, zborovodij, solistov, izdelovalcev orgel in drugih aktivnih ustvarjalcev v slovenski cerkveni glasbi. Odličja lahko SCD podeli vidnim posameznikom za življenjsko delo. Odličja so izjemoma lahko podeljena tudi za izjemne dosežke pri organizacijskem delu, pri razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na področju vzgoje in izobraževanja, pri organiziranju strokovno-svetovalnega in mentorskega dela, pri razvijanju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu, pri raziskovalnem in publicističnem delu v zvezi s cerkveno-glasbenimi deli in pri ohranjanju slovenske cerkveno-glasbene dediščine.

Merilo za podelitev jubilejnih priznanj je ustrezno dokumentirano delovanje v cerkveni glasbi v župniji ali dekaniji, in sicer: Riharjevo priznanje za najmanj 10 let delovanja, bronasto Riharjevo priznanje za najmanj 20 let delovanja, srebrno Riharjevo priznanje za najmanj 30 let delovanja, zlato Riharjevo priznanje za najmanj 40 let delovanja, častno zlato priznanje SCD za 50- ali večletno delovanje v slovenski cerkveni glasbi, v župniji in/ali v dekaniji.

Predlaganje in podeljevanje odličij in priznanj je javno.

Predlagatelji prejemnikov odličij in priznanj SCD so lahko posamezniki, člani in organi SCD, ŽPS, referenti za cerkveno glasbo v dekaniji, župnije in dekanije, ki lahko posredujejo tudi predloge posameznikov, vodij ansamblov, zborov in drugih skupin, ki se ukvarjajo s cerkveno glasbo.

Rok za oddajo predlogov za podelitev Riharjevih odličij in priznanj organisti, pevci in drugi posredujejo svojemu župniku ali dekanijskemu referentu za cerkveno glasbo praviloma do četrtka, 30. junija 2022.

Seznam predlogov prejemnikov jubilejnih priznanj na predpisanem formularju (priloga Obrazec 3) ter odličij na predlaganem formularju (priloga Obrazec 2) ali prosto napisanih posreduje dekanija IO SCD najkasneje do četrtka, 1. septembra 2022.

Predloge pošljite v elektronski obliki na naslov: Slovensko Cecilijino društvo, Štula 23, 1210 Ljubljana – Šentvid ali po elektronski pošti info@scd.si do četrtka, 1. septembra 2022, s pripisom »Razpis za odličja in priznanja SCD«. Obravnavani bodo pravočasno prispeli predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem iz pravilnika.

O podelitvi odličij in priznanj odloča IO SCD oziroma tričlanska komisija, ki jo lahko za štiri leta imenuje IO SCD. Odličja bodo podeljena na Dnevu slovenskih cerkvenih glasbenikov 2022. Jubilejna priznanja bodo dekani oziroma dekanijski referenti za cerkveno glasbo in župniki podelili na primernih cerkvenih slovesnostih oziroma slavnostnih prireditvah v župniji oziroma dekaniji prejemnika do konca cerkvenega leta.

Vabljeni, da v svojem okolju prepoznate glasbenike, ki pomembno in že vrsto let požrtvovalno prispevajo k bogati glasbeni podobi slovenskega cerkvenega prostora.

 

Priloge: