Razpis za odličja in priznanja SCD 2023

V skladu s Pravilnikom o odličjih in priznanjih Slovenskega Cecilijinega društva (v nadaljevanju SCD), ki je obvezna priloga tega razpisa, objavljamo razpis za odličja in priznanja SCD za leto 2023. 

Slovensko Cecilijino društvo podeljuje:

  • priznanja: zlato Riharjevo priznanje, srebrno Riharjevo priznanje, bronasto Riharjevo priznanje in Riharjevo priznanje,
  • častno zlato priznanje SCD in
  • odličja: zlata Riharjeva plaketa, srebrna Riharjeva plaketa, bronasta Riharjeva plaketa.

Merilo za podelitev jubilejnih priznanj je ustrezno dokumentirano delovanje v cerkveni glasbi v župniji ali dekaniji in sicer Riharjevo priznanje za najmanj 10 let delovanja, bronasto Riharjevo priznanje za najmanj 20 let delovanja, srebrno Riharjevo priznanje za najmanj 30 let delovanja, zlato Riharjevo priznanje za najmanj 40 let delovanja, častno zlato priznanje SCD za 50- ali večletno delovanje v slovenski cerkveni glasbi, v župniji in/ali v dekaniji.

Merila za podelitev odličij so izjemni ustvarjalni in poustvarjalni dosežki skladateljev, organistov, zborovodij, solistov, izdelovalcev orgel in drugih aktivnih ustvarjalcev v slovenski cerkveni glasbi. Odličja lahko SCD podeli vidnim posameznikom za življenjsko delo. Odličja so izjemoma lahko podeljena tudi za druge izjemne dosežke pri organizacijskem delu, pri razvijanju novih oblik in vsebin delovanja, pri delu na področju vzgoje in izobraževanja, pri organiziranju strokovno-svetovalnega in mentorskega dela, pri razvijanju sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu, pri raziskovalnem in publicističnem delu v zvezi s cerkveno-glasbenimi deli in pri ohranjanju slovenske cerkveno-glasbene dediščine.

Predlaganje in podeljevanje odličij in priznanj je javno. 

Predlagatelji prejemnikov odličij in priznanj SCD so lahko posamezniki, člani in organi SCD, ŽPS, referenti za cerkveno glasbo v dekaniji, župnije in dekanije, ki lahko posredujejo tudi predloge posameznikov, vodij ansamblov, zborov in drugih skupin, ki se ukvarjajo s cerkveno glasbo. 

Predloge za podelitev Riharjevih priznanj in odličij organisti, pevci in drugi posredujejo svojemu župniku ali dekanijskemu referentu za cerkveno glasbo praviloma do petka, 30. junija 2023

Seznam predlogov prejemnikov jubilejnih priznanj na predlaganem formularju (priloga Obrazec PRIZNANJA) ter odličij na predlaganem formularju (priloga Obrazec ODLIČJA) ali prosto napisanih posreduje predlagatelj izvršnemu odboru SCD najkasneje do petka, 1. septembra 2023.

Predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: Slovensko Cecilijino društvo, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid ali po elektronski pošti info@scd.si do petka, 1. septembra 2023, s pripisom »Razpis za odličja in priznanja SCD«. Obravnavani bodo pravočasno prispeli predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem iz pravilnika.

O podelitvi odličij in priznanj odloča IO SCD oziroma tričlanska komisija, ki jo lahko za štiri leta imenuje IO SCD. Odličja bodo podeljena na Dnevu slovenskih cerkvenih glasbenikov 2023. Jubilejna priznanja bodo dekani oziroma dekanijski referenti za cerkveno glasbo in župniki podelili na primernih cerkvenih slovesnostih oziroma slavnostnih prireditvah v župniji oziroma dekaniji prejemnika do konca cerkvenega leta.

Vabljeni, da v svojem okolju prepoznate glasbenike, ki pomembno in že vrsto let požrtvovalno prispevajo k bogati glasbeni podobi slovenskega cerkvenega prostora.

Ljubljana, 28. 2. 2023

Priloge: