Založništvo

Vabilo

Združenje cerkvenih pevskih zborov – Gorica pripravlja integralno izdajo skladb Emila Komela.

Pri zbiranju gradiva računajo na naše sodelovanje in pomoč.

V prilogi podrobno o načrtu in kako pri njem koristno in ustvarjalno sodelovati.

Sodelujoče članice in člane prosimo, da o najdbah Komelovih skladb v svojem okolju in stikih z izdajateljem v Gorici obvestijo društvo.

Pismo Združenja cerkvenih pevskih zborov – Gorica

 

III. natečaj za cerkveno bogoslužno skladbo, 1999

Janez Močnik, Kako naj povrnem (Ps 116, 11b-13a; 17-19a) za nizke glasove

Janez Močnik, Ozri se name – Slovenska maša na psalmska besedila za mešani zbor – Vstop,, Gospod, usmili se, Slava, Spev, Aleluja, Darovanje, Svet, Jagnje božje, Obhajilo, Sklep

Janez Osredkar, Hvalite Gospoda vsi narodi (Ps 117) za visoke glasove

Janez Osredkar, Bog nam nam izkaže milost (Ps 67) za mešani zbor in orgle

Urška Pompe, Naša duša pričakuje Gospoda (Ps 33, 20) za otroški zbor in orgle

Urška Pompe, Vriskajte pravični v Gospodu (Ps 33, 1) za mešani zbor

Samo Vremšak, Vzklikajte Gospodu (Ps 100) za dvoglasni otroški zbor in orgle

Samo Vremšak, Vhod v svetišče (Ps 24, 1-5; 9a) za mešani zbor in orgle

Vse skladbe so dostopne tudi samostojno.

V zbirki so objavljeni razpis in izid natečaja ter predstavitev skladateljev.


II. natečaj za cerkveno bogoslužno skladbo, 1998

Ivan Florjanc, Marija, pomagaj za mešani zbor, (ljudstvo) in orgle

Egi Gašperšič, Marija je po polju šla za ženski zbor

Egi Gašperšič, Večerna za ženski zbor in orgle

Alojzij Geržinič, Zahvala za mešani zbor

Anton J. Kropivšek, O, Marija, blaga, mila za mešani zbor

Anton J. Kropivšek, Salve Regina za moški zbor

Damijan Močnik, Blagoslovljenje cerkve za mešani zbor

Damijan Močnik, Missa brevis et simplicita za mešani zbor *

Damijan Močnik, V nazareški hišici za mešani zbor

Tadej Sadar, Božično hrepenenje za mešani zbor

V zbirki so objavljeni razpis in izid natečaja ter predstavitev skladateljev.

* Skladbo je kasneje izdala tudi založba Carus Verlag iz Stuttgarta. Prvi natis je dostopen v zadostnem številu izvodov za izvajalce, zato je misel na nezakonito fotokopiranje odveč.


I. natečaj za cerkveno bogoslužno skladbo, 1997

Ivan Florjanc, Cantabo Domino (Ps1 3, 6) za mešani zbor a cappella

Ivan Florjanc, Predigra za orgle

Andrej Misson, Boga, ki zemlja ga časti za mešani zbor in orgle

Andrej Misson, Ljubi angel, varuh moj za otroški/dekliški/ženski zbor

Damijan Močnik, Adventno hrepenenje za otroški zbor in orgle

Damijan Močnik, Verbum supernum prodiens za mešani/mladinski zbor a cappella *

Damijan Močnik, Finale za orgle

Maks Strmčnik, Ave Maria za otroški zbor in orgle

Maks Strmčnik, Slava za ženski zbor a cappella

Maks Strmčnik, Spevi za 33. nedeljo med letom (Vstopni spev, Spev med berili, Aleluja) za mešani zbor

Maks Strmčnik, Zdrava Marija za otroški zbor in orgle

Jože Trošt, S pesmijo slavite Gospoda (Ps 99) za moški zbor a cappella

Damijan Močnik, Verbum supernum prodiens za mešani/mladinski zbor a cappella

Damijan Močnik, Finale za orgle

Jože Trošt, Preludij I za orgle

V zbirki je objavljen razpis in izid natečaja ter predstavitve skladateljev.

Skladbe so bile prvič izvedene na koncertu 1. srečanja slovenskih cerkvenih glasbenikov, 29. novembra 1997 v Ljubljani.

* Skladbo je kasneje izdala tudi založba Carus Verlag iz Stuttgarta. Prvi natis je dostopen v zadostnem številu izvodov za izvajalce, zato je misel na nezakonito fotokopiranje odveč.


Vse tri zbirke so za izvajalce brezplačno dostopne v zadostnem številu. Skušnjava po nezakonitem fotokopiranju ni potrebna. Skladbe III. natečaja so brezplačno v zadostnem številu dostopne tudi posamezno.