Občni zbor

Vabimo vas na občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva, ki bo v soboto, 19. septembra
2020 ob 11. uri v dvorani Glasbene šole Rakovnik v Ljubljani.
Na občnem zboru bomo pregledali delovanje društva v letu 2019 in predstavili načrte za
tekoče leto. Pomemben moment zbora članov bo tudi razprava o našem poslanstvu in
usmeritvi društva v prihodnosti.

Izvedli bomo tudi volitve novega člana ali članice izvršnega odbora, ki bo nadomestil/-a
članico v odstopu. Morebitne predloge kandidatov z osebno predstavitvijo in soglasjem za
kandidaturo lahko društvu posredujete najkasneje do četrtka, 17. septembra 2020. Obrazec za
kandidaturo je dostopen na spletni strani društva.
Vse članice in člane društva vabimo, da na občnem zboru aktivno sodelujete.

Da bomo občni zbor kljub epidemiji COVID-19 lahko izpeljali varno, po priporočilih NIJZ,
vas prosimo, da svojo udeležbo na občnem zboru potrdite.

 

Obrazec predloga za kandidaturo za člana izvršnega odbora

Obrazec za osebno kandidaturo za člana izvršnega odbora

14. septembra 2020 • Objavljeno v: Srečanja