Občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva

V nedeljo 17. marca 2019 je v prostorih Orglarske šole v Ljubljani potekal občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva. Uro pred začetkom dogodka so se navzoči zbrali pri sveti maši v ljubljanski stolnici. V vsebinskem delu srečanja na Orglarski šoli je predsednik Gregor Klančič podal poročilo o delu društva v lanskem letu in finančno poročilo.

V preteklem letu je imelo društvo zaradi menjave vodstva veliko dela. Po zaključenem uradnem postopku menjave odgovorne osebe in ureditvi drugih formalnosti smo začeli s posodabljanjem registra članov. Društvo je pozvalo vse člane, naj preverijo podatke, ki se nahajajo v našem registru in nam sporočijo morebitne spremembe. Zaenkrat smo prejeli odzive šestinpetdesetih članov.

Z letošnjim letom pričenjamo z obveščanjem po elektronski pošti. Člani, ki so nam že posredovali povratno informacijo o svojih podatkih, so po elektronski pošti tudi dobili voščilo ob velikonočnih praznikih.

Spletna stran Slovenskega Cecilijinega društva do nadaljnega ostaja enaka. Skrbimo, da so na naslovni strani objavljene aktualne informacije. Odprli pa smo facebook stran, ki vztrajno pridobiva nove sledilce. Ta nam bo v pomoč predvsem pri širjenju naših dejavnosti med mladimi.

Društvo je v lanskem letu k sodelovanju povabilo Slovensko škofovsko konferenco. Ta je v Stalni nadzorni odbor društva imenovala tri predstavnike: Erika Šviglja iz ljubljanske nadškofije, Danijela Lasbaherja iz mariborske škofije in Aleša Makovaca iz novomeške škofije.

V soboto 24. novembra 2018 smo na Orglarski šoli v Ljubljani uspešno izpeljali Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov, o katerem smo že poročali v zadnji lanski številki revije Cerkveni glasbenik.

Med cilji, ki smo si jih zadali lansko leto, je bila tudi vzpostavitev stika z dekanijskimi referenti za cerkveno glasbo in s tem povečanje prepoznavnosti društva v vseh slovenskih župnijah. Zaradi obilice opravil tehničnega značaja tega cilja lani nismo mogli izpeljati, zato si bomo za njegovo uresničitev prizadevali v letošnjem letu.

Občni zbor je na marčevskem srečanju izpostavil problem nizke izobraženosti glasbeno-liturgičnih sodelavcev po nekaterih slovenskih župnijah in tudi duhovnikov, ki mnogokrat glasbene sodelavce izbirajo zelo nekritično. Skrb za kakovost liturgične glasbe po cerkvenih korih in ozaveščanje vpletenih sta bila uvrščena med poglavitne naloge Slovenskega Cecilijinega društva. Z vsebinskim programom, ki je bil na občnem zboru sprejet soglasno, bo društvo letos konkretno stopilo na pot prenove cerkvene glasbe na Slovenskem.

Začeli bomo s pripravo sicer že daljši čas predvidenih izobraževanj za organiste in zborovodje, ki jih bomo kot potujoče delavnice ponudili slovenskim dekanijam. Prva bodo na vrsti izobraževanja s področja liturgične orgelske improvizacije.

Izpeljali bomo projekt nastajanja novih liturgičnih skladb, ki bodo vključevale vse občestvo po vzoru Navodila o glasbi pri svetem bogoslužju.

V letošnjem letu želimo stopiti naproti glasbenikom, ki po slovenskih cerkvah izvajajo popularne zvrsti krščanske glasbe. Uredili bomo orgelske spremljave nekaterih pesmi primernih za bogoslužje in pripravili ponudbo izobraževanj, ki bodo zanimiva tudi za njih. Začeli bomo s pripravljanjem predlogov mašnih programov s tovrstno glasbo. Želimo si organizirati tudi srečanje, na katerem bi odprli pereča vprašanja s tega področja.

Kot vsako leto bomo tudi letos organizirali Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov, ki bo 16. novembra 2019 v Novem mestu. Posvečen bo Juriju Slatkonji, prvemu dunajskemu škofu in ustanovitelju dunajske dvorne kapele, v okviru katere deluje sloviti zbor dunajskih dečkov.

Spoznali bomo delovanje konservatorija, Vokalne akademije Jurij Slatkonja ter glasbenega gledališča, ki deluje pod okriljem Kulturnega centra Janeza Trdine. Del srečanja bo namenjen zborovodskemu izpopolnjevanju naših članov. Predstavili bomo nove izdaje slovenske sakralne glasbe, spoznali pa bomo tudi starejšo literaturo, ki je nastajala na Dolenjskem, predvsem pod okriljem kapiteljske in frančiškanske cerkve v Novem mestu in širši okolici.

Letos bomo poskusili obuditi podeljevanje jubilejnih priznanj zborovodjem, organistom in drugim glasbenim sodelavcem po slovenskih župnijah, nadaljevali pa bomo tudi s prizadevanji za vzpostavitev spletišča za cerkveno glasbo kor.si.

Izvršni odbor slovenskega Cecilijinega društva ima pred seboj zahtevno obdobje polno vsebinskih in tudi bolj tehničnih izzivov. Lotevamo se jih s hvaležnostjo, da smo dobili priložnost, in z zaupanjem v Božjo previdnost. Svoje delo priporočamo v molitev.

Sveta Cecilija – prosi za nas!

Neža Hribar

Prispevek je bil objavljen v reviji Cerkveni glasbenik, letnik 112, številka 2

29. maja 2019 • Objavljeno v: Objava