Poslovil se je predan član SCD dr. Štefan A. Ferenčak

V imenu Slovenskega Cecilijinega društva se zahvaljujem dr. Štefanu Alojziju Ferenčaku in njemu v spomin z besedami podčrtujem, za zavzeto in prizadevno delovanje v različnih organih društva.
Svojo »čašo nesmrtnosti« je polnil z deli brez zamer, z dobrotljivostjo in otroškim veseljem. Radoval se je vsakoletnih srečanj društva, ko se je »rojevalo« lepo in dobro pa naj je to pomenilo petje, igranje na orgle ali okrogle mize o slovenski cerkveni glasbi. Rad je ponavljal za sv. Avguštinom: Bis orat qui bene cantat. – Kdor dobro poje, dvakrat moli.
V spominu bo ostal kot temeljit poznavalec Slomškove glasbene zapuščine in naše cerkvene glasbe. Bog mu povrni!
Mitja Medved

 

+ Štefan A. Ferenčak SDB

15. februarja 2020 • Objavljeno v: Članstvo