Slovensko Cecilijino društvo pred novimi izzivi

V nedeljo 11. marca 2018 je v Domu sv. Jožef v Celju potekal občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva, na katerem so bili izvoljeni novi člani društvenih odborov.

Izvršni odbor tokrat sestavljajo predstavniki mlajše generacije slovenskih cerkvenih glasbenikov: Simon Jager, Mitja Medved, Dalibor Miklavčič, Taja Omejec, Gregor Klančič, Damjana Kinkela, Anamarija Jemec in Neža Hribar ter Ivan Florjanc, predstavnik modrih in preudarnih. Člani nadzornega odbora so: Anica Grum, Milan Jevnikar in Marjan Ribič, člani častnega razsodišča pa: Jože Šušteršič, Damijan Močnik in Tomaž Faganel.

Prvi sestanek novega izvršnega odbora je potekal v ponedeljek 23. aprila 2018 v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo društva: Gregor Klančič, predsednik in Simon Jager, podpredsednik.

Izvršni odbor je razpravljal o prihodnosti društva, njegovi usmeritvi in glavnih nalogah. Člani so si bili enotni, da morajo biti cilji društva konkretni in jasno vezani na potrebe glasbenih sodelavcev po vseh slovenskih župnijah, tudi najmanjših.

V prihajajočem mandatu bo potrebno na ravni društva poenotiti stališča do cerkvene glasbe v smislu Navodila o svetem bogoslužju, pri teh stališčih trdno vztrajati in delovati v smeri njihove uresničitve. V bližnji prihodnosti bo društvo v sodelovanju s predstavniki popularne, t. i. Sodobne krščanske glasbe, in društvom SKAM pripravilo posvet na temo povezovanja različnih zvrsti bogoslužne glasbe in vključevanja popularne glasbe glede na Navodilo o svetem bogoslužju. S tem in drugimi dejavnostmi si bo prizadevalo za nadgradnjo kakovosti in ustreznosti cerkvenega petja v Sloveniji.

Stopilo bo v stik s škofovsko konferenco in prevzelo vlogo veznega člena med liturgičnimi komisijami, drugimi odgovornimi za cerkveno glasbo v Cerkvi na Slovenskem in glasbenimi sodelavci po župnijah ter duhovniki. Aktivnosti v tej smeri že potekajo.

Društvo bo kot do sedaj povezovalo izobražene cerkvene glasbenike, svojo dejavnost in prepoznavnost pa želi razširiti tudi med manj izobražene glasbene sodelavce. Želi jih podpirati v njihovem delovanju, jih spodbujati k izobraževanju, jih ozaveščati in jim nuditi jasno usmeritev pri njihovem delu.

V ta namen bo posodobilo obstoječo spletno stran, skrbelo za njeno živost in jo uporabilo kot sredstvo za obveščanje, izobraževanje in ozaveščanje zainteresirane javnosti. Trudilo se bo pridobiti nove člane, tudi med duhovniki, in delovati povezovalno. Spodbujalo bo aktivno članstvo, s tem pa zavest za skupno odgovornost pri obstoju društva, še bolj pa pri prenovi cerkvene glasbe in obstoju cerkvenih glasbenikov.

Prizadevalo si bo za vzpostavitev spletišča za cerkveno glasbo, www.kor.si, ki bo vezni člen med različnimi spletnimi in tiskanimi mediji s podobno tematiko ter zanesljiv vir strokovno podprtih informacij s področja cerkvene glasbe. Glasbenim sodelavcem v Cerkvi na Slovenskem bo nudilo strokovno in duhovno oporo in spodbudo pri delu ter kakovostno glasbeno literaturo.

Kot je bila navada do sedaj, bo društvo tudi letos organiziralo Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov, ki bo potekal v soboto 24. novembra 2018 v Ljubljani.

Letošnji volilni občni zbor je v Slovensko Cecilijino društvo pripeljal nove moči; glasbenike z jasnimi cilji in novimi idejami, zato se lahko v prihodnje veselimo dogajanja na področju cerkvene glasbe. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo dosedanjemu predsedniku Tomažu Faganelu za njegov trud in vztrajnost pri vodenju društva kljub mnogim oviram.

Vabimo vse, ki čutite, da bi s svojimi talenti in znanjem lahko kakorkoli pripomogli društvu, da se nam oglasite na naš elektronski naslov info@scd.si.

Neža Hribar

Prispevek je bil objavljen v reviji Cerkveni glasbenik, Letnik 111, št. 3

29. avgusta 2018 • Objavljeno v: Objava