Sodelovanje

Odbor za glasbo pri Slovenski liturgični komisiji

Posvet Odbora za glasbo pri Slovenski liturgični komisiji, Odborov za glasbo slovenskih škofij, vodij slovenskih orgelskih šol in predstavnikov Slovenskega Cecilijinega društva

Na pobudo Slovenskega Cecilijinega društva in v dogovoru z Odborom za glasbo pri Slovenski liturgični komisiji je bil v četrtek 4. marca v Župniji Ljubljana – Stožice posvet članov Odbora za glasbo pri Slovenski liturgični komisiji, članov Odborov za glasbo vseh slovenskih škofij, vodij slovenskih orgelskih šol in predstavnikov Slovenskega Cecilijinega društva. Vsebina sestanka je bila: časovna koordinacija in urnik skupnih slovenskih ali škofijskih neliturgičnih cerkvenoglasbenih prireditev, razvoj in vsebina in razvoj Festivala slovenske cerkvene glasbe, pravilnik za podelitev priznanjih slovenskim cerkvenim glasbenikom, delovanje in programi slovenskih orglarskih šol, organizacijska povezanost slovenske cerkvene glasbe s Slovensko škofovsko konferenco. Prihodnja seja je načrtovana za pomlad 2010. S povzetkom razprave, s sklepi sestanka in njihovim uresničevanjem Vas bomo seznanili tudi na naši spletni strani.

Odbori za glasbo slovenskih škofij

Še pišemo …