Voščilo

Rembrandt: Vstali Kristus se prikaže Mariji Magdaleni

Zapoj veselo, o kristjan, veselja tvojega je dan!

Dogodki velikega tedna in velikonočnega jutra so temelj naše vere, upanja in ljubezni.
Za cerkvenega glasbenika pa so ti prazniki zaradi vseh obveznosti lahko tudi stresni.
Naj nas velikonočno sporočilo prežame, navda z novim upanjem in nam da moč za vztrajanje v našem poslanstvu!

Kristus je vstal – resnično je vstal! Aleluja!

20. aprila 2019 • Objavljeno v: Voščila