Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2022

Za večjo sliko klikni.

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2021


Za večjo sliko klikni.

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2020

Za večjo sliko klikni.

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2019

Za vsebino DSCG klikni na zgornjo sliko.

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2018

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2017

Celje – Dom sv. Jožef – Orglarska šola – sobota, 25. novembra 2017

Spoštovane članice, spoštovani člani Slovenskega Cecilijinega društva, drage kolegice in kolegi, članice in člane, druge slovenske organistke in organiste, zborovodkinje in zborovodje, slušatelje slovenskih orgelskih šol, študente glasbe, cerkvene pevce in ljubitelje cerkvene glasbe ter vse tiste somišljenike, ki še niso člani našega društva, vabimo da se v soboto 25. novembra v Celju pri sv. Jožefu skupaj udeležimo tradicionalnega letnega strokovnega srečanja društva, Dneva slovenskih cerkvenih glasbenikov 2017.

Slovensko Cecilijino društvo

Spored

08:30–09:00 – Prihod in vpis
09:00–09:30 – Uvod in pozdrav gostiteljev
09:30–10:00 – Orglarska šola sv. Jožef – Dan odprtih vrat, Pevska delavnica – plenum (Klara Maljuga)
10:00–10:30 – Glasbena teorija s solfeggiom I (Jasna Kapun) – obisk pouka – ali/in Harmonija – kontrapunkt (Klara Maljuga) – obisk pouka
10:30–11:00 – Prispevek cerkvenega glasbenika v skupni blagor ožjega in širšega občestva
predavanje (Ivan Florjanc)
11:00–11:30 – Odmor s kavo
11:30–12:40 – Glasbeniki v slovenski cerkveni glasbi, pomen povezovanja, vloga SCD
posvet (Milan Jevnikar)
12:40–13:00 – Vredno in uporabno – nekaj kanonov (vodja naknadno)13:00–14:00 – Odmor za kosilo
14:00–14:40 – Orglarska šola sv. Jožef – Cerkvena glasba pri sv. Jožefu (Miha Lokovšek), 15 let Šole za cerkveno glasbo Murska Sobota (Mitja Medved)
14:45–15:30 – Nova cerkvena pesmarica – (Matej Podstenšek)
15:30–16:00 – Odmor s kavo
16:00            – Koncert skladb S. Premrla, E. Komela, U. Kreka, A. Mava idr. (Fantje z Jožefovega hriba, slušatelja orglarskih šol iz Celja in Murske Sobote, študentje Oddelka za sakralno glasbo Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani)
Po koncertu – Sklep in slovo

Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe sporeda.

Prijavnica

Prijavite se do vključno torka 21. novembra z navadno ali e-pošto na naslov društva oz. info@scd.si.

Prijavnina za udeležbo na DSCG 2017 znaša 25 evrov za člane in 35 evrov za udeležence, ki še niste člani društva. Vključuje udeležbo, gradiva ter kosilo in okrepčilo med odmori. Prijavnino poravnate v gotovini ob prihodu.

Informacije
info@scd.si
031.879281

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2017 so omogočili
Slovensko Cecilijino društvo
Javni sklad Republike Slovenije za kulturo
Dom sv. Jožef Celje

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2016

Bistrica na Zilji (Koroška/Avstrija) – petek, 18., in sobota, 19. novembra 2016

Vabimo članice in člane društva, druge slovenske organistke in organiste, zborovodkinje in zborovodje, slušatelje slovenskih orgelskih šol, študente glasbe, cerkvene pevce in ljubitelje cerkvene glasbe ter vse tiste somišljenike, ki še niso člani našega društva.

V sodelovanju z Hotelom Stara Pošta iz Bistrice na Zilji, Slovenskih prosvetnim društvo Zila in s pomočjo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se bomo na letošnjem strokovnem srečanju srečali tudi z našimi rojaki cerkvenimi glasbeniki ter njihovim izročilom in delom. Spoznali bomo utrip cerkvene glasbe na Tromeji ter vprašanja in probleme, s katerimi se pri svojem pomembnem narodnem in kulturnem poslanstvu srečujejo. Z našo številno udeležbo na tradicionalno zanimivem strokovnem srečanju bomo izkazali podporo slovenskim glasbenikom na Koroškem in v Kanalski dolini, ki s svojim delom tudi v cerkveni glasbi ohranjajo slovensko cerkveno glasbo, jezik in kulturo.

Prijavite se takoj, z elektronsko pošto, po faksu ali z navadno pošto, najkasneje do torka, 15. novembra.

Slovensko Cecilijino društvo

 SPORED

Petek, 18. novembra

15:30 – odhod avtobusa iz Ljubljane (parkirišče Zavoda sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana; o postajah na poti po prejemu prijav)

17:30 – prihod v Bistico (Hotel Stara Pošta, sprejem, registracija, nastanitev)

18:30 – večerja

20:00Koncert pred godom sv. Cecilije (cerkveni zbori iz Bistrice, Brda, Kranjske Gore, Ukev in Žabnic ter organisti)

po koncertu – prijateljsko srečanje

– Nočitev.

Sobota, 19. novembra

08:00–09:00 – zajtrk

09:00            – Uvod in pozdravi

09:15–09:45Rateški/Celovški rokopis (I. Florjanc)

09:45–10:15Koroške cerkvene pesmarice (predavatelj naknadno)

10:15–10:45Nove glasbene izdaje – Vrabčeva pesmarica (M. Tavčar, J. Ban, ) / Opus Emila Komela (I. Florjanc, D. Bertinazzi)

10:45–11.15 – odmor s kavo

11:45–12:45Zborovodska delavnica (Vrabec, Komel, koroške cerkvene pesmi, Gašperšič, Florjanc; vodje naknadno)

13:00–14:00 – kosilo

14:00–14:30Slovenska cerkvena glasba na Koroškem (predavatelj  naknadno)

14.30–15:30Nova cerkvena pesmarica (M. Podstenšek)

15:30–16:00 – odmor s kavo

16:00–16:30Stari ziljski običaji (P. Druml)

16:30–17:00Vrednotenje in kategorizacija najdragocenejših slovenskih orgel (J. Dobravec)

17:00–17:30Pogovor, sklep in slovo

17:00             – povratek v Ljubljano

V času prireditve prodajna razstava muzikalij.

Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe sporeda.

 

PRIJAVNINA

Petek in sobota

Člani SCD      70.- eur                                  Udeležba, gradivo, prenočišče, 3 obroki

Nečlani           75.- eur                                   Udeležba, gradivo, prenočišče, 3 obroki

Doplačilo za enoposteljno sobo: 5.- eur.

Pri obrokih pijača in/ali sladica v prijavnino nista vključeni.

Prispevek za prevoz, ki ga boste poravnali med prevozom, bo odvisen od števila udeležencev.

Petek in sobota brez prenočišča

Člani SCD      45.- eur                                  Udeležba, gradivo, večerja in kosilo

Nečlani           50.- eur                                  Udeležba, gradivo, večerja in kosilo

Enodnevna udeležba – petek ali sobota

Člani in nečlani           30.- eur                      Udeležba, gradivo, večerja ali kosilo

Prijavnino poravnate ob vpisu. Če še niste članica/član Slovenskega Cecilijinega društva, boste to lahko postali. Prijavnina za udeležence nečlane, ki bodo člani društva postali na prireditvi, je enaka prijavnini za člane. Poskrbljeno bo za skupen prevoz iz Ljubljane (parkirišče Zavoda sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana), o ‘postajah’ na Gorenjskem Vas bomo obvestili po zaključku prijav.

Informacije in prijave

Slovensko Cecilijino društvo, Štula 23, 1210 Ljubljana – Šentvid
F. 01.512106
info@scd.si
M. 031.879281, iz Italije in Avstrije + 386.31.879281

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2016 so omogočili

Slovensko Cecilijino društvo
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Hotel Stara Pošta – Bistrica na Zilji
Slovensko prosvetno društvo Zila

Prijavnica

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2015

Stična, Cistercijanska opatija – Župnija Stična, sobota 14. novembra 2015

Slovensko Cecilijino društvo v sodelovanju s Cistercijansko opatijo in Župnijo stična vabi članice in člane, zborovodkinje in zborovodje, organistke in organiste ter druge kolegice in kolege glasbenice in glasbenike, da se udeležite Dneva slovenskih cerkvenih glasbenikov 2015, ki bo v soboto 14. novembra v prostorih Cistercijanske opatije in Župnije Stična, Stična 17.

 

Sodelujejo

opat p. Janez Novak

župnik p. Maksimiljan File

dr. Jurij Snoj

Jože Faganel

Damijan Močnik

Franc Černelič

Jurij Dobravec

Chorus Sitticiensis

Milan Hibšer

 

Vsebina

– Gregorijanski koral na Slovenskem

– Nova cerkvena pesmarica

– Pozabljena maša, novi mašni spevi, popularne cerkvene pesmi z orglami, nova božična pesmarica

– Muzej krščanstva

– Zgodba s Podbočja

– Ars Organi Sloveniae

– Stiška orgelski pozitiv in orgle

– Razstava muzikalij

– Koncert

 

Urnik

08:30–09:00 – Sprejem udeležencev

09:00–09:30 – Uvod – M. Jevnikar – Pozdrav gostiteljev – opat p. Janez Novak, župnik p. Maksimiljan File

09:30–10:15 – Gregorijasnki koral na slovenskem – dr. Jurij Snoj, ZRC SAZU

10:15–11:00 – Nova cerkvena pesmarica – Jože Faganel, Celjska Mohorjeva

11:00–11:30 – Odmor s kavo

11:30–13:00 – Zborovodska delavnica (F. Kimovec: Missa i. h. S. Caeciliae; D. Močnik, Mašni spevi; popularne cerkvene pesmi – z orglami?; nova božična pesmarica) – Damijan Močnik

13:00–14:00 – Odmor za kosilo

14:00–14:45 – Muzej krščanstva – voden ogled

15:00–15:30 – Zgodba s Podbočja – Franc Černelič

15:30–16:00 – Ars Organi Sloveniae – Jurij Dobravec

16:00–16:30 – Odmor s kavo

16:30–17:00 – Stiška pozitiv (opatova kapela) in orgle (bazilika) – Jurij Dobravec

17:00–l7:45 – KoncertChorus Sitticensis, Luka Posavec; Milan Hibšer – orgle

Po koncertu – Sklep in slovo

Prijavnina znaša 30.- EUR z članice in člane ter 40.- EUR za tiste, ki še niste člani društva. Vključuje udeležbo, gradiva, vstopnino in kosilo.
Prijavite se z e-pošto ali z navadno pošto najkasneje do vključno srede 11. novembra.

 

Prijavnica

 

Informacije

info@scd.si

031.879281

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2015 so omogočili:

Slovensko Cecilijino društvo

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Cistercijanska opatija Stična

Župnija Stična

Založba Družina

 

Slovensko Cecilijino društvo si pridržuje pavico do spremembe sporeda.

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2014

Špeter / Benečija – petek 14. in sobota 15. novembra 2014

Vabimo članice in člane društva, druge slovenske organistke in organiste, zborovodkinje in zborovodje, slušatelje slovenskih orgelskih šol, študente glasbe, cerkvene pevce in ljubitelje cerkvene glasbe ter vse tiste somišljenike, ki še niso člani našega društva.

V sodelovanju z Glasbeno matico Trst in s pomočjo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se bomo na letošnjem strokovnem srečanju srečali z našimi rojaki cerkvenimi glasbeniki ter njihovim izročilom in delom. Z njihovo pomočjo bomo spoznali utrip glasbe in cerkvene glasbe, kulturo, jezik in narečja Benečije ter vprašanja in probleme, s katerimi se pri svojem pomembnem narodnem in kulturnem poslanstvu srečujejo. Z našo številno udeležbo na tradicionalno zanimivem strokovnem srečanju bomo izkazali podporo slovenskim glasbenikom v Benečiji, ki si s svojim delom tudi v cerkveni glasbi prizadevajo za ohranjanje slovenske cerkvene glasbe, jezika in kulture.

Prijavite se takoj, z elektronsko pošto, po faksu ali z navadno pošto, najkasneje do srede, 12. novembra.

Slovensko Cecilijino društvo

Spored

Petek, 14. novembra

15:00 – Odhod avtobusa (parkirišče Zavoda sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana; ‘postaja’ v okolici Nove Gorice; med vožnjo registracija udeležencev)

Okr. 18:00 – prihod v Špeter (Hotel Pri Škofu/Podbonesec, namestitev; odhod na Inštitut za slovensko kulturo)

18:00 – Uvod, pozdravi, glasbeni pozdrav učencev Glasbene šole Špeter (dvorana Inštituta)

18:30 – Spoznajmo Benečijo! – Giorgio Bankič (Čedad)

19:00 – Slovenščina v Benečiji – Živa Gruden (Špeter)

19:30 – odhod v Ažlo

20:00 – KoncertZbor Pod lipo/Nino Špehonja, Otroški zbor Mali lujerji/David Klodič, Elisa Iovel – sopran, Antonio Qualizza – orgle (Ažla, cerkev sv. Jakoba)

okr. 21:00 – Povratek v Podbonesec, večerja, prijateljsko druženje (Hotel Pri škofu)

Sobota, 15. novembra

08:00 – 08:45 – Zajtrk (Hotel Pri škofu)

08:45 – Odhod v Špeter (Inštitut za slovensko kulturo, registracija novih udeležencev)

09:00 – 09:45 Slovenska glasba in cerkvena glasba v Benečiji – Nino Špehonja (Petjag), ‘Te dan, Jezus je od smarti vstù’ in druge cerkvene pesmi – Antonio Qualizza (Čedad)

10:00 – 11:00Zborovska delavnica (cerkvene skladbe iz Benečije, s Tržaškega in Goriškega, opus Pavleta Merkùja Damijan Močnik (Cerklje na Gorenjskem), Tomaž Faganel (Ljubljana)

11:00 – 11:30 – Odmor s kavo

11:30 – 11:50Ivan Trinko – priča in pričevalec– Lucija Trušnjak (Špeter), Miloš Pahor (Trst/Opčine)

12:00 – 12:30 – Utrip slovenske cerkvene glasbe na Tržaškem, Goriškem in v Benečiji – Marko Tavčar (Trst), Dario Bertinazzi (Doberdob), David Klodič (Špeter)

12:30 – 13:00 – Slovensko glasbeno šolstvo v Italiji – Bogdan Kralj (Trst)

13:00 – Odhod na kosilo (Hotel Pri škofu, Podbonesec) – po kosilu povratek v Špeter

14:30 – Slovensko multimedialno okno – obisk muzeja – Donatella Ruttar (Lese), David Klodič (Srednje)

Okr. 16:00 – Po pogledu skozi Slovensko multimedialno okno pesem za slovo

V petek in soboto – Prodajna razstava muzikalijZaložniki iz Benečije, Založba Astrum, Založba Družina, Javni sklad RS za kulturo, Zveza cerkvenih pevskih zborov Trst, Zveza cerkvenih pevskih zborov Gorica, dr. Edo Škulj, Slovensko Cecilijino društvo.

Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe sporeda.

Prijavnina

Petek in sobota

Člani SCD       65.- eur (udeležba, gradivo, prenočišče v 2- ali 3-posteljni sobi, 3 obroki)

Nečlani            70.- eur           (udeležba, gradivo, prenočišče v 2- ali 3-posteljni sobi, 3 obroki)

Doplačilo za enoposteljno sobo 5.- eur.

Pijača in/ali sladica pri obrokih v prijavnino nista vključeni.

Prispevek za prevoz iz Ljubljane, ki ga boste poravnali med prevozom, bo odvisen od števila udeležencev.

Petek in sobota brez prenočišča

Člani SCD       45.- eur                       Udeležba, gradivo, večerja in kosilo

Nečlani            50.- eur                       Udeležba, gradivo, večerja in kosilo

Enodnevna udeležba – petek ali sobota

Člani in nečlani           30.- eur                       Udeležba po dnevnem programu, gradivo, večerja ali kosilo

Prijavnino poravnate ob vpisu. Če še niste članica/član Slovenskega Cecilijinega društva, boste to lahko postali. Prijavnina za udeležence nečlane, ki bodo člani društva postali na prireditvi, je enaka prijavnini za člane. Poskrbljeno bo za skupen prevoz iz Ljubljane (parkirišče Zavoda sv. Stanislava, Štula 23, Ljubljana), o ‘postaji’ pri Novi Gorici vas bomo obvestili po zaključku prijav.

 

Informacije in prijave

Prijavnica

Slovensko Cecilijino društvo, Štula 23, 1210 Ljubljana – Šentvid

F. 01.512106

info@scd.si

M. 031.879281, iz Italije + 386.31.879281.

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2014 so omogočili

Slovensko Cecilijino društvo

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Glasbena matica Trst

Inštitut za slovensko kulturo Špeter

 

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2013

Ljubljana, sobota 16. novembra 2013

Slovensko Cecilijino društvo v sodelovanju z Uršulinskim samostanom in Slovenskim zborovskim arhivom vabi članice in člane, zborovodkinje in zborovodje, organistke in organiste ter druge kolegice in kolege glasbenice in glasbenike, da se udeležite Dneva slovenskih cerkvenih glasbenikov 2013, ki bo v soboto 16. novembra v prostorih uršulinskega samostana v Ljubljani, Plečnikov trg 1 A.

Predavatelji

Gregor Klančič
Katarina Pustinek Rakar
Damijan Močnik
Martina Batič
Dalibor Miklavčič
Tomaž Sevšek Šramel

Vsebina

– Nova maša za visoke glasove z orglami, novi psalmi
– Slovenski zborovski arhiv – predstavitev
– Koncert – Slovenski komorni zbor
– Medsebojni odnosi v cerkveni glasbi – razprava
– Goršičeve orgle v uršulinski cerkvi

Urnik

09:00–09:30 – Sprejem udeležencev
09:30–09:50 – Pozdravi in uvod
10:00–11:00 – Slovenski zborovski arhiv – predstavitev in ogled (Gregor Klančič)
11:00–11:30 – Odmor
11:30–13:00 – Nova maša in psalmi – pevska vaja (zbor udeležencev, Gregor Klančič, skladatelja)
13:00–14:00 – Odmor za kosilo
14:00–14:45 – Koncert – Slovenski komorni zbor (Martina Batič)
14:45–15:15 – Odmor
15:15–16:45 – Medsebojni odnosi v cerkveni glasbi – posvet (usmerja Damijan Močnik)
16:45–17:30 – Goršičeve orgle v uršulinski cerkvi (Dalibor Miklavčič, Tomaž Sevšek Šramel)
Po koncertu  –  Sklep in slovo

Prijavnina znaša 25.- EUR z članice in člane ter 35.- EUR za tiste, ki še niste člani društva. Vključuje aktivno udeležbo, gradiva in kosilo.
Prijavite se z e-pošto ali z navadno pošto najkasneje do vključno srede 13. novembra.

Prijavnica
Informacije
info@scd.si

031.879281

Slovensko Cecilijino društvo si pridržuje pavico do spremembe sporeda.

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2012

Postojna, sobota 17. novembra 2012

Slovensko Cecilijino društvo v sodelovanju z Župnijo Postojna vabi članice in člane, zborovodkinje in zborovodje, organistke in organiste ter druge kolegice in kolege glasbenice in glasbenike, da se udeležite Dneva slovenskih cerkvenih glasbenikov 2012, ki bo v soboto 17. novembra v Župniji Postojna oz. v postonjskem župnišču na Vilharjevi ulici 2.

 

Predavatelji
msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof
msgr. Vladimir Pirih
Luka Tul, župnik v Slavini
Leon Kernel
Janez Šter

Dalibor Miklavčič

Ivan Florjanc

Tomaž Faganel

Vsebina
– predavanje
– razprava in pogovor
– spoznavanje in priprava novih skladb
– spoznavanje primorske orgelske krajine, ogled obnovljenih orgel
– koncert
– glasbeno sodelovanje pri maši

Urnik
09:00–09:30 – Sprejem udeležencev
09:30–09:45 – Pozdravi in uvod
09:45–10:30 – Cerkveni glasbenik v liturgiji (škof dr. Jurij Bizjak)
10:30–11:00 – Razprava, odgovori na vprašanja (škof dr. Jurij Bizjak, Leon Kernel)
11:00–11:30 – Odmor
11:30–11:50 – O orglah na Primorskem (msgr. Vladimir Pirih)
11:50–13:15 – Ivan Florjanc: Strunjanska maša, Pesem Ceciliji
(Ivan Florjanc, zbor udeležencev, Janez Šter, Tomaž Faganel)
13:30 – Odhod na kosilo (avtobus, Srednja gozdarska in lesarska šola)
14:30 – Odhod v Slavino
15:00–16:00 – Predstavitev župnije Slavina in obnovljenih Goršičevih orgel v Slavini
(župnik Luka Tul, Leon Kernel, Dalibor Miklavčič)

16:00 – Odhod v Postojno (avtobus)
16:15–16:45 – Odmor
16:45–17:15 – Vaja
17:30–17:50 – Koncert (Mladinski zbor Župnije Postojna, Tjaša Zore)
18:00 – Sv. maša (zbor udeležencev, Janez Šter, Tomaž Faganel)
19:00 – Sklep in povratek

Prijavnina znaša 25.- EUR z članice in člane ter 35.- EUR za tiste, ki še niste člani društva. Vključuje aktivno udeležbo, gradiva, kosilo in lokalni prevoz.

Prijavite se z e-pošto ali z navadno pošto najkasneje do vključno srede 16. novembra.

Prijavnica

Informacije
info@scd.si
031.879281

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2011

Sobota, 19. novembra 2011

Ljubljana, Župnija Ljubljana – Dravlje, Vodnikova 279 (Parkirišče za cerkvijo sv. Roka, vhod skozi glavni vhod nove cerkve)

Spored

09:15 – 09:45 – Sprejem udeležencev, registracija – (Avla cerkve, dvorana)

09:45 – 10:00 – Uvod in pozdravi – (Cerkev)

10:00 – 10:30 – Predstavitev novih orgel župnijske cerkve Kristusovega učlovečenja – D. Miklavčič

10:45 – 11:45 – Ali vem, kako dirigiram? – T. Faganel

12:00 – 13:30 – Zborovodska delavnica – Udeleženci, M. Batič, T. Faganel in D. Močnik

13:30 – 14:30 – Kosilo – Dvorana

14:30 – 16:30 – Zborovodska delavnica – Aktivni udeleženci, Martina Batič, Tomaž Faganel

17:00 – Koncert draveljskih župnijskih zborov in pevskih skupin

Ob sprejemu in v odmorih sta v dvorani na voljo kava in čaj.

Vsebina

Adventne in božične, Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Ljubljana, 1978 (Zbirko prinesite s seboj!); pod vodstvom vodij delavnice obnovitev adventnih in božičnih skladb za vse zborovske zasedbe, adventne in božične za otroške, dekliške in ženske zbore; kako in katero skladbo za mešani zbor uporabiti samo za visoke glasove; vodenje pevske vaje, delo z zborom, raznovrstna vprašanja dirigiranja. – Sodelujete lahko v zboru ali aktivno kot dirigenti. Vaše vodenje študijskega zbora, ki ga bodo sestavljali udeleženci, bodo usmerjali mentorji srečanja. Aktivno udeležbo označite v prijavi in iz omenjene pesmarice izberite 3 adventne ali božične skladbe, ki jih želite dirigirati, in kratko opišite svoje dosedanje zborovodske izkušnje. Izmed prijav bodo mentorji za aktivno sodelovanje izbrali 6 kandidatov, ki bodo o izboru pravočasno obveščeni.

Ves dan: prodajna razstava muzikalij, predstavitev programa za arhiviranje not NotArh.

Prijave

Prijavnina za člane SCD (25.- EUR), za člane aktivne dirigente (35.- EUR), za nečlane (35.- EUR) in za nečlane aktivne dirigente (45.- EUR) vključuje udeležbo (skupno oz. aktivno), gradivo (skladbe za visoke glasove; zbirko Adventne in božične prinesite s seboj!) ter kosilo s pijačo in kavo. Prijavnino poravnate ob registraciji. Če še niste članica/član Slovenskega Cecilijinega društva, boste lahko to postali. Prijavnina za udeležence nečlane, ki bodo člani društva postali na prireditvi, je enaka prijavnini za člane. Prijavnico z vsemi informacijami najdete na tej spletni strani, člani društva pa so jo prejeli s pošto. Prijavite se takoj, z elektronsko pošto, po faksu, tudi z navadno pošto, vsekakor pa najkasneje do ponedeljka, 14. novembra. Po prijavi bodo izbrani udeleženci pravočasno prejeli potrdilo o aktivni udeležbi.

PRIJAVNICA

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2011 so omogočili: JSKD, Založba Astrum, Založba Družina, Catering Kos, Radio Ognjišče

Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe sporeda.

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2010

Monošter/Szentgotthárd – Gornji Senik/Felsőszölnök (Porabje), 22.-23. oktobra 2010

Vaši odmevi o prireditvi: še pišemo.

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2009

Ljubljana – Šiška, Župnija sv. Frančiška Asiškega, 14. novembra 2009

Vaši odmevi o prireditvi: še pišemo.

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2008

Rebrca (Avstrija), Mladinski center Železna kapla, 15. novembra 2008

Pozdrav in predstavitev mladinskega centra – Polde Cunder

Cerkvena glasba v Krški škofiji – mag. Jože Ropitz

Zakaj govorimo o Trubarju? – dr. Borut Loparnik

Je moje petje molitev? – dr. Štefan A. Ferenčak

Nove cerkvenoglasbene izdaje – mag. Ivan Florjanc, prof. Janez Močnik

Zborovodska delavnica – Damijan Močnik

Cerkvenoglasbene aktualnosti

Koncert

Max Reger, Toccata op. 59/1; Leopold Belar: O, Devica, zvezd Kraljica; Janez Tratar: Moja duša poveličuje Gospoda; Franc Gačnik: Šopek rož; Neznani skladatelj: Ti krasni sončni svit; Stanko Premrl: Za gore že sonce hiti Simon Jager: Fuga v d-molu (2002);Catechismus 1584 – harm. Ivan Florjanc: Nu pujte, pujte vsi ludje!

Cerkveni zbor Železna Kapla, Jožko Wrulich, Simon Jager-orgle.

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2007
Še pišemo …

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2006

Še pišemo …

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2005

Še pišemo …

 

 

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2004

Še pišemo …

 

 

 

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2003
Še pišemo …

 

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2002
Še pišemo …

 

 

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2001
Še pišemo …

 

 

 

 

4. Srečanje slovenskih cerkvenih glasbenikov

Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 2. decembra 2000

Predstavitev novih orgel – D. Miklavčič, T. Močnik

Zborovodska delavnica I – NN

Skladbe 4. natečaja za cerkveno bogoslužno skladbo – NN (Stanko Jericijo: Molitev; Ti vabiš me; Samo Vremšak: Christus factus est; Ciril Kren: Zdrava Marija; Marjan Grdadolnik: Pridi, moj Gospod; Ivan Florjanc: Psalm 100; Veni sponsa mea)

Občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva

Pevska delavnica – Helena Fojkar Zupančič

Zborovodska delavnica II – NN

Manj znano in pozabljeno iz slovenske cerkvene glasbe (Martin Železnik: K nebu povzdignimo solzne oči; Janez Močnik: Dva speva; O, kam, Gospod; Franc Kimovec: Vnebovzetje; Marijina smrt; Josip Ipavec: Himna

Koncert izbranih del 4. natečaja za cerkveno bogoslužno skladbo

 

 

 

3. srečanje slovenskih cerkvenih glasbenikov

Ljubljana, Župnija Marijinega oznanjenja, 4. decembra 1999

Predstavitev novih frančiškanskih orgel – Tomaž Močnik

Zborovodska delavnica – Tomaž Faganel, Damijan Močnik, Rudi Cerc

Skladbe 3. natečaja za cerkveno bogoslužno skladbo (Janez Močnik: Darovanje, Obhajilo; Urška Pompe: Dva fragmenta iz psalma 33; Samo Vremšak: Vhod v svetišče, Psalm 100; Janez Osredkar: Hvalite Gospoda; Staroslovenska – prir. Anton Foerster: Adventna I; Hebdomada secunda adventus

Občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva

Maša z glasbenim sodelovanjem udeležencev

Koncert skladb 2. in 3. natečaja za bogoslužno skladbo

Egi Gašperšič: Marija je po polju šla, Večerna

Janez Osredkar: Psalm 117

Ženski cerkveni pevski zbor andreja Vavkna Cerklje, D. Močnik

Alojzij Geržinič, Zahvala

Anton J. Kropivšek: O, Marija, blaga, mila; Salve Regina

Mešani in moški zbor pevski zbor Ignacij Hladnik Tržič, Vito Primožič

Damijan Močnik: Missa brevis et simplicita

Župnijski pevski zbor sv. Lenarta Ljubljana – Sostro, Tadej Sadar

Damijan Močnik: V nazareški hišici

Ivan Florjanc: Marija, pomagaj

Akademski pevski zbor Alojzij Mav Ljubljana; Marička Perko, Rudolf Cerc

2. srečanje slovenskih cerkvenih glasbenikov

Ljubljana, Zavod sv. Stanislava, 19. decembra 1998

Pogovor o sinodi v povezavi s cerkveno glasbo – Leon Kernel

Otroški zbori v slovenski cerkveni glasbi – F. Pohajač, A. Verdnik – Jazbec

Kako izbrati primeren tempo?– Damijan Močnik

K vprašanjem ljudskega petja – Leon Kernel

Zborovodska delavnica – Tomaž Faganel, Damijan Močnik

Skladbe 2. natečaja za bogoslužno skladbo in druge skladbe: E. Gašperšič: Večerna, Marija je po polju šla; D. Močnik: Missa brevis et simplicita; I. Florjanc: Marija,pomagaj

Pogovor o položaju slovenskih cerkvenih glasbenikov – Vito Primožič

1. srečanje slovenskih cerkvenih glasbenikov

Ljubljana – Šentvid / Ljubljana – Ježica, 29. novembra 1997

O popravilih in vzdrževanju orgel – Tomaž Močnik

Zborovodska delavnica – Tomaž Faganel

Arnič, Jezus premagavec groba; Foerster, Gospod, jaz nisem vreden, Klemenčič, Mlaji so postavljeni; Skladbe 1. natečaja za bogoslužno skladbo (Ivan Florjanc, Andrej Misson, Damijan Močnik, Maks Strmčnik, Jože Trošt)

Občni zbor Slovenskega Cecilijinega društva

Koncert skladb 1. natečaja za cerkveno bogoslužno skladbo (Vse skladbe so bile na koncertu prvič izvedene

Ivan Florjanc, Predigra

Jože Trošt, Preludij I

Damijan Močnik, Finale

Tone Potočnik, orgle

Damijan Močnik, Adventno hrepenenje

Maks Strmčnik, Ave Maria

Otroški Pevski zbor sv. Mihaela, Šoštanj, Anka Verdnik – Jazbec

Ivan Florjanc, Cantabo Domino

Andrej Misson, Boga, ki zemlja ga časti

Mešani pevski zbor Adoramus, Logatec, Marjan Grdadolnik

Jože Trošt, S pesmijo slavite Gospoda

Moški cerkveni zbor Ignacij Hladnik, Tržič, Vito Primožič

Andrej Misson, Ljubi angel varuh moj

Maks Strmčnik, Slava

Cerkveni ženski pevski zbor Andreja Vavkna, Damijan Močnik

Maks Strmčnik, Spevi za 23. nedeljo med letom

Damijan Močnik, Verbum supernum prodiens

Pevsko društvo Emanuel, Celje, Bernarda Kink

 

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2009
Sobota, 14. novembra 2009
Ljubljana – Šiška, Župnija sv. Frančiška Asiškega, Černetova 20
Vsebina
Izobrazba glasu in cerkveni zbor
Cerkveni zbor in upevanje
Zborovodja in solopetje
Skupinske pevske delavnice in individualni pouk
Ogled novih orgel
Koncert
Predavateljice
Martina Batič
Helena Fojkar Zupančič
Marta Močnik Pirc
Francka Šenk
Podrobna vsebina kasneje in v Cerkvenem glasbeniku.
Informacije
Slovensko Cecilijino društvo
Štula 23
1210 – Ljubljana – Šentvid
F. 01.5121065
E-pošta:info@scd.si
Splet: www.scd.si