Odličja in priznanja Slovenskega Cecilijinega društva

Slovensko Cecilijino društvo v sodelovanju s Slovensko škofovsko konferenco cerkvenim glasbenikom podeljuje naslednja priznanja:

 

Odličja SCD, ki se podeljujejo vsaki dve leti, so:

 

Častno članstvo SCD društvo podeljuje članom in tudi nečlanom društva, ki imajo izredne zasluge na področju cerkveno-glasbene dejavnosti.

 

Objavljen je RAZPIS ZA ODLIČJA IN PRIZNANJA SCD za leto 2023.